Ochrana osobních dat

Zásady ochrany osobních údajů

Použití našich webových stránek je obvykle možné bez poskytnutí osobních údajů. Pokud se na našich stránkách objevují osobní údaje (například jména, adresy nebo e-mailové adresy), děje se tak pokud možno vždy na základě dobrovolnosti.
 
Ochranu vašich osobních údajů při jejich shromažďování, zpracování a používání během návštěvy našeho webu www.okna-dvere-pft.cz považujeme za velmi vážný úkol.

Veškeré údaje vztahující se k vaší osobě, například jméno, název firmy, e-mailová adresa, se označují jako osobní údaje. Chceme, abyste věděli, kdy a jaká data shromažďujeme, jaké informace a jak používáme. Provedli jsme technická a organizační opatření, abychom zajistili dodržování pravidel ochrany osobních údajů jak u nás, tak u případných poskytovatelů služeb třetích stran. Vaše data jsou chráněna v souladu se zákonem. Osobní údaje jsou na této webové stránce shromažďovány pouze v rozsahu technicky nezbytném. Níže naleznete informace o tom, která data se při návštěvě webu shromažďují a jak se používají.

Shromažďování a zpracování dat

Přístup na web
Každý přístup na naši domovskou stránku a každé načtení souboru uloženého na domovské stránce se zaznamenávají. Úložiště slouží k interním systémovým účelům. Zaznamenávají se název načteného souboru, datum a čas načítání, množství přenesených dat, zpráva o úspěšném načtení a webový prohlížeč. IP adresa počítače, ze kterého byla odeslána žádost, se neukládá. Nevytvářejí se tedy ani osobní uživatelské profily.

Kontaktní formulář
Kontaktujete-li nás prostřednictvím našeho webu (např. on-line poptávky), vyplňujete kontaktní formulář s různými osobními údaji. Kolonky označené jako povinné obsahují údaje nezbytné pro smysluplné zpracování vašich požadavků. Nezbytnými údaji jsou jméno a příjmení, název firmy, e-mailová adresa a aktuální požadavek. Všechny ostatní informace jsou dobrovolné a přesahují to, co je nezbytné. Údaje, které nám takto poskytnete – přímo bez ukládání do mezipaměti – jsou součástí nešifrovaného e-mailu, který se vytvoří a odešle na naši adresu tím, že svůj požadavek formulujete a odešlete. Vezměte, prosím, na vědomí, že e-mail je nešifrovaný, proto dávejte pozor, abyste tímto způsobem neposkytli žádné důvěrné údaje nebo informace. Uvedením osobních údajů nezbytných pro vyřízení vašich požadavků vyslovujete souhlas se shromažďováním, zpracováním a používáním těchto údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Cookies
Naše webové stránky používají tzv. cookies. Ty slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou krátké textové soubory uložené ve vašem počítači a prohlížeči. Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. session cookies, to znamená, že po skončení návštěvy se automaticky smažou. Soubory cookie nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Soubory cookie umožňují rozpoznání internetového prohlížeče nebo uživatele, pokud je vybrán do okruhu našich zákazníků.

Informační letáky (newslettery)
Pokud byste chtěli dostávat případné informační letáky (newslettery) nabízené na našich webových stránkách, potřebovali bychom od vás platnou e-mailovou adresu a informace, podle nichž bychom mohli ověřit, že jste vlastníkem této adresy, nebo že majitel souhlasí s příjmem newsletterů. Jiné údaje pro tento účel shromažďovat nebudeme. Svůj souhlas s používáním a ukládáním dat potřebných k zasílání newsletterů můžete kdykoli odvolat.

Odkazy na jiné webové stránky
Náš web obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, jejichž obsah nemůžeme nijak ovlivnit. Proto ani nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Za ten je vždy odpovědný poskytovatel nebo provozovatel konkrétních stránek, na něž odkazujeme. Nicméně v době propojení jsme zkontrolovali, zda stránky, na které směřují naše odkazy, nejsou v rozporu s právními předpisy a žádný nelegální obsah jsme neshledali. Trvalá kontrola obsahu stránek třetích stran by bez konkrétních důkazů porušení právních předpisů nebyla přiměřená, ale po oznámení, že se některé stránky jsou v rozporu s právními předpisy, odkazy na ně okamžitě odstraníme. Vezměte, prosím, na vědomí prohlášení o ochraně soukromí třetích stran, na jejichž stránky odkazujeme.

Účelné využití dat

Dbáme na to, abychom vaše osobní údaje shromažďovali, zpracovávali a uchovávali pouze pro ty účely, pro které jste nám je poskytli. Třetím osobám tyto údaje bez vašeho výslovného souhlasu poskytujeme pouze tehdy, je-li to nezbytné pro poskytnutí požadované služby nebo splnění smlouvy. Rovněž státním institucím a orgánům k tomu oprávněným poskytujeme informace pouze v rozsahu zákonných informačních povinností, nebo pokud nám takovou povinnost ukládá rozhodnutí soudu.
 
Také vnitropodnikovou ochranu dat bereme velmi vážně. Zásady utajení a ochrany dat dodržujeme i vůči našim spolupracovníkům a poskytovatelům služeb, které objednáváme.

Používání a vymazání osobních údajů
Poskytnete-li nám své osobní údaje, použijeme je pouze pro vyřízení vašich dotazů či poptávek a administrativu s tím související.
Svůj souhlas s užíváním vašich osobních dat máte právo kdykoli odvolat a my jej poté již nebudeme moci uplatňovat. Odvoláte-li svůj souhlas s uložením osobních údajů, vymazání dat se uskuteční, jakmile je již nebudeme potřebovat pro splnění účelu, pro který jste nám je poskytli – tedy po skončení transakce nebudou existovat žádné zákonné lhůty nebo jiné právní překážky pro smazání. Pokud nebude možno data vymazat, až do zákonem stanoveného termínu odstranění budou pro další zpracování zablokována.

Použití zásuvných modulů (pluginů) sociálních sítí

Zásuvné moduly (pluginy) Facebooku
Pokud by náš web používal pluginy sociální sítě facebook.com, kterou provozuje Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen Facebook),  pluginy by byly označeny logem Facebooku nebo doplněním "Facebook Social Plugin". Přehled pluginů Facebooku naleznete zde: developers.facebook.com/docs/plugins. V případě, že by náš web obsahoval takový plugin, váš prohlížeč by během vyší návštěvy našich stránek vytvořil přímé spojení se servery Facebooku a přenesl by mimo jiné vaši IP adresu. Obsah pluginu by byl přenášen Facebookem přímo do vašeho prohlížeče a začleněn do něj. Integrací pluginů by společnost Facebook obdržela informace, které byste získali na našem webu. Pokud jste přihlášeni k Facebooku, Facebook by mohl návštěvu přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Reagováním na pluginy, například stiskem tlačítka "Like" nebo připojením komentáře, by byly příslušné informace z vašeho prohlížeče přeneseny přímo na Facebook a tam uloženy.
Upozorňujeme, že my jako poskytovatel stránek, bychom v takovém případě neznali obsah přenášených dat a jejich využití prostřednictvím Facebooku.
Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebook na adrese www.facebook.com/policy.php. Pokud byste nechtěli, aby prostřednictvím našich webových stránek společnost Facebook shromažďovala údaje o vás, museli byste se před návštěvou našeho webu odhlásit z Facebooku. Přenosu vaší IP adresy byste mohli zabránit i tím, že byste náš web nenavštívili.
 
Použití zásuvných modulů (pluginů) Twitteru
Pokud by náš web používal zásuvné moduly (pluginy) sociální sítě twitter.com, kterou provozuje společnost Twitter, Inc., ul. Folsom 795, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, pluginy by byly označeny logem Twitter (modrý pták). Během návštěvy našich stránek obsahujících takový plugin, by váš prohlížeč vytvořil přímé spojení se servery Twitteru, které by přenesly obsah pluginu do vašeho prohlížeče a integrovaly by ho do zobrazené webové stránky. Tím byste zpřístupnili informace získané během návštěvy našeho webu na Twitter.
Pokud byste při návštěvě našich webových stránek byli prostřednictvím svého osobního účtu přihlášeni na Twitter, Twitter by mohl návštěvu přiřadit k tomuto účtu. Při interakci s pluginy, např. stisknutím tlačítka Tweet, by byly příslušné informace přeneseny přímo z vašeho prohlížeče na Twitter a tam uloženy. Účel a rozsah shromažďování údajů, další zpracování a využití dat prostřednictvím Twitteru, jakož i vaše práva s tím související a nastavení možností ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Twitteru. Pokud byste nechtěli, aby prostřednictvím našich webových stránek společnost Twitter shromažďovala údaje o vás, museli byste se před návštěvou našeho webu odhlásit z Twitteru. Přenosu vaší IP adresy byste mohli zabránit i tím, že byste náš web nenavštívili.

O nás

PFT Jičín je jedním z největších výrobců plastových oken v České republice. Ve čtyřech velkých výrobních halách vybavených špičkovou technologií může denně vyrobit až 750 oken v bílém i barevném provedení pro všechny druhy staveb. Od svého vzniku v roce 1994 se firma zaměřuje především na výrobu oken se středovým těsněním, která splňují tepelně technické parametry požadované nejpřísnějšími domácími i evropskými normami pro okna v obytných prostorách, zejména nároky na zdravotní nezávadnost. Vzorkové prodejny máme v Jičíně, Hradci Králové, Liberci, Praze, Plzni, Kraslicích a Vrchlabí.

Certifikace

Certifikát Certifikát kvality