Procesní certifikáty

PFT dodržuje výrobní standardy

Společnost PFT Jičín dlouhodobě sleduje dodržování výrobních standardů tak, aby byly vždy v souladu s požadavky příslušných norem. Podnik uplatňuje a neustále zlepšuje systém řízení kvality (ISO 9001). Prokazování kvality je základem činnosti každého zaměstnance. Každý nese odpovědnost za výsledky své práce.

PFT rovněž dbá na minimalizaci dopadů své činnosti na životní prostředí (norma ISO 14001) a na bezpečnost práce a ochranu zdraví (norma ISO 18001).

Systém řízení kvality podle ISO 9001

  • Certifikát CQS Praha (platnost do 25.5.2018) - obr. 1
  • Certifikát IQNet The International Certification Network (platnost do 22.5.2018) - obr. 2 
  • Certifikát ITC Zlín (platnost do 27.5.2018) - obr. 3

obr. 1 obr. 2 obr. 3

 

Politika integrovaného systému řízení


Politika integrovaného systému řízení
Dokument PDF

 

Ochrana životního prostředí podle ISO 14001

  • Certifikát CQS Praha (platnost do 14.9.2018) - obr. 5
  • Certifikát IQNet The International Certification Network (platnost do 14.9.2018) - obr. 6
  • Certifikát ITC Zlín (platnost do 14.9.2018) - obr. 7

obr. 5 obr. 6 obr. 7

 

Dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví podle normy 18001

  • Certifikát CQS Praha (platnost do 17.6.2019) - obr. 8
  • Certifikát IQNet The International Certification Network (platnost do 17.6.2019) - obr. 9
  • Certifikát ITC Zlín (platnost do 4.8.2019) - obr. 10

obr. 8 obr. 9 obr. 10

 

O nás

PFT Jičín je jedním z největších výrobců plastových oken v České republice. Ve čtyřech velkých výrobních halách vybavených špičkovou technologií může denně vyrobit až 750 oken v bílém i barevném provedení pro všechny druhy staveb. Od svého vzniku v roce 1994 se firma zaměřuje především na výrobu oken se středovým těsněním, která splňují tepelně technické parametry požadované nejpřísnějšími domácími i evropskými normami pro okna v obytných prostorách, zejména nároky na zdravotní nezávadnost.

Certifikace

Certifikát Certifikát kvality